Participatiemanagement_bijen

 

 

Participatiemanagement

Participatie kent vele vormen, hierbij denken we steevast aan

het buurthuis met een aantal burgers/wijkbewoners. Goede initiatieven

maar bereiken we iedereen? Nee. Nieuwe wegen, media leiden tot

verbeterde vormen van participatie. Online participatie is een vorm

die van absolute toegevoegde waarde is voor de formele participatie. Lees verder

 

 

 

Projectmanagement

 

 

Projectmanagement

Projectmanagement gaat het om mensen, diensten en/of producten.

In onze visie maken mensen het succes van de projecten. Wij vinden het

belangrijk om eerst te luisteren  en dan pas doen! Resultaten behalen we

met elkaar op een efficiënte maar vooral op uw organisatie toe gesneden

manier welke een tikje tegendraads is. Lees verder


 


Procesmanagement_gestud

 

Procesmanagement

Procesmanagement is het synoniem voor kwaliteit, efficiënter en

slimmer werken. Met de juiste klantgerichte focus en draagvlak

gaan we samen gaan niet alleen voor beschrijvingen en/of

optimaliseren van werkprocessen. We zorgen voor de beleving

van de toegevoegde waarde van werkprocessen. Inzicht en

dialoog zijn daarbij erg belangrijk. Lees verder 

Buro[ge]Woon uw partner! 2695050343_6480869c85_o

Buro[ge]woon is een met-de-beide-benen-in-drentse-grond-staande

organisatieadvies bureau voor de publieke sector op het gebied van

participatiemanagement en procesmanagmen en projectmanagement.

Buro[ge]woon kan u volledig begeleiden bij de invoering van projectmatig-

/wijkgericht werken en de invoering van vernieuwde/nieuwe dienstverlening

in uw organisatie. De kennis en praktijkervaring van zowel de technische als de

organisatorische aspecten hebben hun meerwaarde bewezen voor onze aanpak.

Wij vinden het belangrijk om eerst te luisteren en dan pas doen! Resultaten

behalen we met elkaar op een efficiënte maar vooral op uw organisatie

toegesneden manier welke een tikje tegendraads is. Lees verder